Q&A - najczęściej zadawane pytania

Kiedy rozpoczynają się kursy grupowe?

Kursy roczne rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Kursy semestralne w drugim semestrze rozpoczynają się po feriach zimowych.

Jak wyglądają pierwsze zajęcia?

Pierwsze zajęcia mają charakter organizacyjny. Wszyscy członkowie grupy poznają lektora prowadzącego zajęcia, dowiadują się szczegółowych informacji na temat organizacji kursu, dniach wolnych, przewidzianych egzaminach, otrzymują podręczniki. Już w pierwszym dniu zajęć zaczyna się także nauka wybranego kursu.

Ile osób znajduje się w grupie?

Grupy w naszej szkole językowej liczą od 3 do 6 osób.

Jakie kwalifikacje posiadają lektorzy?

Wszyscy nasi nauczyciele to absolwenci filologii z wyższym wykształceniem i doświadczeniem w nauczaniu języków obcych. Staramy się, aby nasi lektorzy nieustannie się doskonalili oraz poszerzali swoje kompetencje. Więcej informacji na temat naszych lektorów można znaleźć na stronach poszczególnych języków obcych.

Czy można zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania?

Tak, można zrezygnować w dowolnym momencie po przedstawieniu pisemnego wypowiedzenia umowy kursu językowego. Obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia kursu i należy pamiętać, że szkoła naliczy opłaty za kurs do końca biegu terminu wypowiedzenia.

Czy jeśli zapłaciłem za kurs z góry i zrezygnuję to szkoła zwróci mi pieniądze?

Jeżeli kursant zrezygnuje z kursu, a wcześniej dokonał jednorazowej, całościowej opłaty za kurs, wówczas szkoła zwraca pozostałą część kwoty za niewykorzystane zajęcia. Należy jednak pamiętać, ze szkołą naliczy opłaty do końca biegu terminu wypowiedzenia.

Co się stanie, jeśli w grupie zostanie za mała liczba osób?

Jeżeli liczba osób w grupie zmaleje do 3 to cena kursu nie ulega zmianie. Jeśli zostaną dwie osoby wówczas grupa może kontynuować zajęcia w parze, jednak cena kursu nieznacznie wzrośnie.

Czy szkoła pobiera opłaty za odwołane zajęcia?

Bardzo rzadko zdarza się, że zajęcia zostają odwołane. Może to jednak nastąpić na przykład w wypadku choroby lektora lub przyczyn niezależnych od szkoły np. braku prądu w budynku. W takich przypadkach w miarę możliwości staramy się, aby zajęcia zostały odrobione w dogodnym dla kursantów terminie, Jeśli do końca roku nie uda się odrobić lekcji, wówczas szkoła zwraca koszt zajęć, które się nie odbyły z winy szkoły.

Czy jeśli nie będzie mnie na jakichś zajęciach to muszę za nie płacić?

Tak, kursanci deklarują uczęszczanie na zajęcia w dniu podpisania umowy. W wyjątkowych przypadkach nieprzewidzianej dłuższej nieobecności na zajęciach można ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.

Z jakich podręczników korzysta szkoła?

Podręczniki wybierane są przez lektora prowadzącego dany kurs. Poziom podręcznika dopasowany jest do poziomu znajomości języka przez kursantów.

Czy cena kursu zawiera materiały dydaktyczne?

Tak, podręcznik oraz dodatkowe materiały dydaktyczne są wliczone w cenę kursu grupowego. Na kursach w parach lub indywidualnych kursanci zobowiązani są zakupić podręcznik we własnym zakresie, natomiast wszystkie materiały dodatkowe dostarcza szkoła.

Jakie metody nauczania stosuje szkoła?

Zajęcia prowadzone są metodą tradycyjną w oparciu o podręcznik oraz materiały dodatkowe dostarczane przez lektora. Zajęcia są także urozmaicane poprzez audycje radiowe, projekcje filmowe, artykuły z zagranicznych czasopism. Kursy nakierowane są na umiejętności komunikacyjne w języku obcym z włączeniem obowiązujących zasad gramatycznych. Kursanci uczą się słuchać i mówić w języku obcym.

Czy szkoła daje certyfikat ukończenia kursu?

Tak, po zakończeniu trwania kursu i zdaniu egzaminu końcowego kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu z uwzględnieniem poziomu oraz oceną końcową.

Czy w trakcie przerwy wakacyjnej szkoła organizuje dodatkowe zajęcia?

Tak, istnieje możliwość uczestniczenia w kursach wakacyjnych oraz półkoloniach językowych dla młodzieży. O wszystkich dodatkowych zajęciach informujemy na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.

Jakie są koszty kursów?

Kursy podzielone są na kilka przedziałów cenowych w zależności od poziomu trudności wybranego języka obcego, dostępnych materiałów oraz nauczycieli. Cena ma również znaczenie przy wyborze kursów grupowych, w parach lub indywidualnych. Szczegółowe ceny poszczególnych kursów wraz z wariantami dostępne są w kalkulatorze cen.

Czy w szkole organizowane są lekcje próbne?

Co jakiś czas szkoła organizuje darmowe lekcje pokazowe z wybranych języków obcych, o których informuje na stronie internetowej i profilu na Facebooku.

Czy w wakacje odbywają się zajęcia?

Kursy grupowe trwają rok od października do czerwca. Istnieje jednak możliwość uczestniczenia w intensywnych kursach wakacyjnych lub półkoloniach dla młodzieży organizowanych przez szkołę. 

Czy szkoła oferuje rabaty?

Szkoła oferuje ceny zniżkowe na kursy w przypadku uiszczenia całościowej opłaty rocznej lub semestralnej za kurs językowy. Szczegółowy cennik kursów dostępny jest w naszym kalkulatorze cen. Rabat w wysokości 20% można uzyskać również zapisując się na więcej niż jeden kurs językowy. 

Czy zajęcia prowadzone są przez jednego lektora?

Tak, do grupy zostaje przydzielony jeden lektor prowadzący. Jeżeli jest taka możliwość szkoła stara się co jakiś czas organizować zajęcia konwersatoryjne z native speakerem.

Czy jeżeli w grupie ktoś odstaje poziomem to cała grupa idzie wolniejszym tempem?

Dokładamy starań, aby osoby w grupie były na jednym poziomie. Gdy lektor zgłasza, że ktoś opanowuje materiał w szybszym lub wolniejszym tempie, dla komfortu kursanta proponujemy w miarę możliwości przeniesienie do grupy wyższej lub niższej.

Czy w szkole są egzaminy?

Tak, szkoła organizuje egzaminy semestralne i końcoworoczne, na podstawie których wystawia certyfikat ukończenia kursu językowego. Czasami również lektor przeprowadza cząstkowe testy sprawdzające w ciągu trwania kursu.

Od ilu lat mogę wziąć udział w kursie?

Najmłodsi nasi kursanci mają 8 lat, a najstarsi ponad 60. Prowadzimy zatem kursy bez ograniczeń wiekowych, jeśli tylko są chęci i motywacja do nauki.

Czy kursy są tylko dla osób początkujących?

Nie, kursy są na wielu różnych poziomach zaawansowania. O przydzieleniu do odpowiedniej grupy decyduje wynik testu poziomującego i rozmowa z lektorem.

Czy nauczyciele są native speakerami?

Większość naszych lektorów to polscy nauczyciele o kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu języków obcych. Przeprowadzamy jednak co jakiś czas konwersacje z native speakerami.

Ile jest poziomów nauki języka?

Większość języków obcych posiada 6 poziomów nauki od A1-C2, a nauka języka japońskiego 5 poziomów od N5-N1.

Ile trwa nauka jednego poziomu języka?

Czas potrzebny na opanowanie jednego poziomu języka zależy od jego trudności. Zazwyczaj przy jednych zajęciach 90-minutowych w miesiącu wynosi on jeden rok dla języków europejskich, a 1,5-2 lat dla języków azjatyckich.

Jesteś zaintesowany naszymi kursami? Skorzystaj z formularza zapisów i rozpocznij naukę!